flutter插件 - flutter_svg(使用svg)

简介

官方文档

使用

  • 修改pubspec.yaml文件,添加依赖flutter_svg
# ... dev_dependencies: # ... flutter_svg: ^0.19.0 # ...
  • 在根目录下新建assets/目录

  • assets/目录下新建svg/目录

  • 将项目中用到的svg放到assets/svg/目录下

  • 修改pubspec.yaml文件,添加svg目录

# ... flutter: # ... assets: - assets/svg/ # ... # ...
  • 修改lib/utils/utils.dart文件
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart'; class Utils { static String svgPath(String svgName) { return "assets/svg/$svgName"; } static SvgPicture svg(String svgName, {double width, double height}) { var name = svgName; if (name.endsWith(".svg") == false) { name = "$svgName.svg"; } return SvgPicture.asset(Utils.svgPath(name), width: width, height: height,); } }
  • 代码中使用
Utils.svg("share", width: 44, height: 44)

创作不易,若本文对你有帮助,欢迎打赏支持作者!

 分享给好友: